Salı , Temmuz 27 2021

8-Yıllık Planlar

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM …………………ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 8.SINIFLAR
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA SAAT ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM
EYLÜL 1.HAFTA(21-27) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.
EYLÜL-EKİM 2.HAFTA(28-04) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar M.8.1.1. Çarpanlar ve Katlar M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. M.8.1.1.3. Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler.
EKİM 3.HAFTA(05-11) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.2. Üslü İfadeler M.8.1.2. Üslü İfadeler M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. M.8.1.2.3. Sayıların ondalık gösterimlerini 10’un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler.
EKİM 4.HAFTA(12-18) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.2. Üslü İfadeler M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10’un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. M.8.1.2.5. Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.
EKİM 5.HAFTA(19-25) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.3. Kareköklü İfadeler M.8.1.3.1. Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.
EKİM-KASIM 6.HAFTA(26-01) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLERM. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.3. Kareköklü İfadelerM.8.1.3. Kareköklü İfadeler M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a şeklinde yazar ve a şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.M.8.1.3.3. Kareköklü bir ifadeyi a şeklinde yazar ve a şeklindeki ifadede katsayıyı kök içine alır. M.8.1.3.4. Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
KASIM 7.HAFTA(02-08) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.3. Kareköklü İfadeler M.8.1.3.5. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. M.8.1.3.6. Kareköklü bir ifade ile doğal sayı yapan çarpanlara örnek verir.
KASIM 8.HAFTA(09-15) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.1.3. Kareköklü İfadeler M.8.1.3.7. Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.
KASIM 9.HAFTA(23-29) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.4. VERİ İŞLEME M.8.1.3. Kareköklü İfadeler M.8.1.3.8. Gerçek sayıları tanır, rasyonel ve irrasyonel sayılarla ilişkilendirir.
KASIM-ARALIK 10.HAFTA(30-06) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.4. VERİ İŞLEME M.8.4.1. Veri Analizi M.8.4.1.1. En fazla üç veri grubuna ait çizgi ve sütun grafiklerini yorumlar.
ARALIK 11.HAFTA(07-13) 5 SAAT M. 8.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.8.4. VERİ İŞLEME M.8.4.1. Veri Analizi M.8.4.1.2. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
ARALIK 12.HAFTA(14-20) 5 SAAT M.8.5. OLASILIK M.8.2. CEBİR M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı M.8.5.1.1. Bir olaya ait olası durumları belirler. Örneğin 3 kırmızı, 5 mavi renkli topun bulunduğu bir torbadan top çekilmesi olayı ile ilgili olası durumların sayısının 8 olduğu ifade edilir. Birden fazla olayın olası durumları ele alınmaz. M.8.5.1.2. “Daha fazla”, “eşit”, “daha az” olasılıklı olayları ayırt eder, örnek verir. Olasılığı hesaplamayı gerektirmeyen sezgisel durumlar ele alınır. Örneğin bir okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu bir listeden rastgele çekilen bir ismin öğrenciye ait olma olasılığının daha fazla olduğu, 15’i erkek öğrenci ve 15’i kız öğrenci olan bir sınıftan rastgele seçilen birinin kız öğrenci olma olasılığı ile erkek öğrenci olma olasılığının eşit olduğunu belirten çalışmalar yapılır.
ARALIK 13.HAFTA(21-27) 5 SAAT M.8.5. OLASILIK M.8.2. CEBİR M.8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler M.8.5.1.3. Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. M.8.5.1.4. Olasılık değerinin 0 ile 1 arasında (0 ve 1 dâhil) olduğunu anlar. M.8.5.1.5. Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar.
ARALIK-OCAK 14.HAFTA(28-03) 5 SAAT M.8.5. OLASILIK M.8.2. CEBİR M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler M.8.2.1.1. Basit cebirsel ifadeleri anlar ve farklı biçimlerde yazar.
OCAK 15.HAFTA(04-10) 5 SAAT M.8.5. OLASILIK M.8.2. CEBİR M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler M.8.2.1.2. Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar.
OCAK 16.HAFTA(11-17) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler M.8.2.1.3. Özdeşlikleri modellerle açıklar.
OCAK 17.HAFTA(18-24) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler M.8.2.1.4. Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır.
ŞUBAT 18.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.1. Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler GENEL TEKRAR
ŞUBAT 19.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.2. Doğrusal Denklemler M.8.2.2.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
ŞUBAT 20.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.2. Doğrusal Denklemler M.8.2.2.2. Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir.
MART 21.HAFTA(01-07) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.2. Doğrusal Denklemler M.8.2.2.3. Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.
MART 22.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.2. Doğrusal Denklemler M.8.2.2.4. Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. D
MART 23.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.2. Doğrusal Denklemler M.8.2.2.5. Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. Do
MART 24.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.2. Doğrusal Denklemler M.8.2.2.6. Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir.
MART-NİSAN 25.HAFTA(29-04) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.3. Eşitsizlikler M.8.2.3.1. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarına uygun matematik cümleleri yazar.
NİSAN 26.HAFTA(05-11) 5 SAAT M.8.2. CEBİR M.8.2.3. Eşitsizlikler M.8.2.3.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer.
NİSAN 27.HAFTA(19-25) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.1. Üçgenler M.8.3.1.1. Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. M.8.3.1.2. Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.
NİSAN-MAYIS 28.HAFTA(26-02) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.1. Üçgenler M.8.3.1.3. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. M.8.3.1.4. Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.
MAYIS 29.HAFTA(03-09) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.3. Eşlik ve Benzerlik M.8.3.3.1. Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler. M.8.3.3.2. Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur.
MAYIS 30.HAFTA(10-16) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.2. Dönüşüm Geometrisi M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer. M.8.3.2.2. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin yansıma sonucu oluşan görüntüsünü oluşturur.
MAYIS 31.HAFTA(17-23) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.2. Dönüşüm Geometrisi M.8.3.2.3. Çokgenlerin öteleme ve yansımalar sonucunda ortaya çıkan görüntüsünü oluşturur.
MAYIS 32.HAFTA(24-30) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.4. Geometrik Cisimler M.8.3.4.1. Dik prizmaları tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. M.8.3.4.2. Dik dairesel silindirin temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
MAYIS-HAZİRAN 33.HAFTA(31-06) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.4. Geometrik Cisimler M.8.3.4.3. Dik dairesel silindirin yüzey alanı bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. M.8.3.4.4. Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.
HAZİRAN 34.HAFTA(07-13) 5 SAAT M.8.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.8.3.4. Geometrik Cisimler M.8.3.4.5. Dik piramidi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer. . M.8.3.4.6. Dik koniyi tanır, temel elemanlarını belirler, inşa eder ve açınımını çizer.
HAZİRAN 35.HAFTA(14-20) 5 SAAT GENEL TEKRAR GENEL TEKRAR GENEL TEKRAR

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının

 yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıştır.

Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 35 haftadır.

                                                                                                                                                                                                                                           

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.