Salı , Temmuz 27 2021

7-Yıllık Planlar

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM ……………………MATEMATİK DERSİ 7.SINIFLAR
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA SAAT ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM
EYLÜL 1.HAFTA(21-27) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
EYLÜL-EKİM 2.HAFTA(28-04) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler M.7.1.1.1. Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
EKİM 3.HAFTA(05-11) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler M.7.1.1.2. Toplama işleminin özelliklerini akıcı işlem yapmak için birer strateji olarak kullanır.
EKİM 4.HAFTA(12-18) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler M.7.1.1.3. Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
EKİM 5.HAFTA(19-25) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler M.7.1.1.4. Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. Kuvvetin tek veya çift doğal sayı olması durumları incelenir.
EKİM-KASIM 6.HAFTA(26-01) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLERM.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemlerM.7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.M.7.1.1.5. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer.
KASIM 7.HAFTA(02-08) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.2. Rasyonel Sayılar M.7.1.2.1. Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. Her tam sayının paydası 1 olan bir rasyonel sayı olduğu vurgulanır. Ayrıca rasyonel sayılarla ilgili M.7.1.2.2. Rasyonel sayıları ondalık gösterimle ifade eder. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimler üzerinde durulur.
KASIM 8.HAFTA(09-15) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.2. Rasyonel Sayılar M.7.1.2.3. Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. M.7.1.2.4. Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. Rasyonel sayılar karşılaştırılırken kesirler için kullanılan stratejiler dikkate alınabilir.
KASIM 9.HAFTA(23-29) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler M.7.1.3.1. Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Rasyonel sayılarda toplama işleminin değişme, birleşme, etkisiz eleman ve ters eleman özellikleri incelenir.
KASIM-ARALIK 10.HAFTA(30-06) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler M.7.1.3.2. Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. Rasyonel sayılarda çarpma işleminin değişme, birleşme, yutan ve ters eleman özellikleri ile çarpmanın, toplama ve çıkarma işlemleri üzerine dağılma özellikleri incelenir.
ARALIK 11.HAFTA(07-13) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler M.7.1.3.3. Rasyonel sayılarla çok adımlı işlemleri yapar. a) M.7.1.3.4. Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar.
ARALIK 12.HAFTA(14-20) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.2. CEBİR M.7.2. CEBİR M.7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler M.7.1.3.5. Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.
ARALIK 13.HAFTA(21-27) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.2. CEBİR M.7.2. CEBİR M.7.2.1. Cebirsel İfadeler M.7.2.1.1. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işleminde uygun modeller kullanılır. M.7.2.1.2. Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. Örneğin 5 (x + 3) = 5x + 15
ARALIK-OCAK 14.HAFTA(28-03) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.2. CEBİR M.7.2. CEBİR M.7.2.1. Cebirsel İfadeler M.7.2.1.3. Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur.
OCAK 15.HAFTA(04-10) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.2. CEBİR M.7.2. CEBİR M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem M.7.2.2.1. Eşitliğin korunumu ilkesini anlar.
OCAK 16.HAFTA(11-17) 5 SAAT M.7.2. CEBİR M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem M.7.2.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.
OCAK 17.HAFTA(18-24) 5 SAAT M.7.2. CEBİR M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem M.7.2.2.3. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. Denklemlerdeki katsayılar tam sayılardan seçilir.
ŞUBAT 18.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.7.2. CEBİR M.7.2.2. Eşitlik ve Denklem M.7.2.2.4. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemleri çözer.
ŞUBAT 19.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.4. Oran ve Orantı M.7.1.4.1. Oranda çokluklardan birinin 1 olması durumunda diğerinin alacağı değeri belirler. M.7.1.4.2. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. Günlük hayat durumlarına ilişkin örnekler üzerinde çalışmalar yapılır.
ŞUBAT 20.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.4. Oran ve Orantı M.7.1.4.3. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun orantılı olup olmadığına karar verir. . M.7.1.4.4. Doğru orantılı iki çokluk arasındaki ilişkiyi ifade eder. Doğru orantılı çokluklar arasında çarpmaya dayalı bir ilişki olduğu dikkate alınır. Örneğin bir sınıfta kızların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3:5 ise kızların sayısı 3’ün, erkeklerin sayısı ise 5’in aynı sayı katı olduğu dikkate alınır.
MART 21.HAFTA(01-07) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.4. Oran ve Orantı M.7.1.4.5. Doğru orantılı iki çokluğa ait orantı sabitini belirler ve yorumlar. Verilen gerçek hayat durumları incelenerek orantı sabitini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılır. M.7.1.4.6. Gerçek hayat durumlarını inceleyerek iki çokluğun ters orantılı olup olmadığına karar verir.
MART 22.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.4. Oran ve Orantı M.7.1.4.7. Doğru ve ters orantıyla ilgili problemleri çözer. Ölçek, karışım, indirim ve artış gibi durumları içeren problemlere yer verilir.
MART 23.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.5. Yüzdeler M.7.1.5.1. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulur M.7.1.5.2. Bir çokluğu diğer bir çokluğun yüzdesi olarak hesaplar. Örneğin 20 sayısı 50’nin %40’ıdır.
MART 24.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.5. Yüzdeler M.7.1.5.3. Bir çokluğu belirli bir yüzde ile arttırmaya veya azaltmaya yönelik hesaplamalar yapar.
MART-NİSAN 25.HAFTA(29-04) 5 SAAT M.7.1. SAYILAR VE İŞLEMLER M.7.1.5. Yüzdeler M.7.1.5.4. Yüzde ile ilgili problemleri çözer.
NİSAN 26.HAFTA(05-11) 5 SAAT M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.7.3.1. Doğrular ve Açılar M.7.3.1.1. Bir açıyı iki eş açıya ayırarak açıortayı belirler. Dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir. M.7.3.1.2. İki paralel doğruyla bir keseninin oluşturduğu yöndeş, ters, iç ters, dış ters açıları belirleyerek özelliklerini inceler; oluşan açıların eş veya bütünler olanlarını belirler; ilgili problemleri çözer. a) Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumları ele alınır. b) İki doğrunun birbirine paralel olup olmadığına karar vermeye yönelik çalışmalara da yer verilir. Bunu yaparken doğruların ortak kesenle yaptığı açıların eş olma durumlarından yararlanılabilir.
NİSAN 27.HAFTA(19-25) 5 SAAT M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.7.3.2. Çokgenler M.7.3.2.1. Düzgün çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini açıklar. Yalnızca dışbükey çokgenler incelenir. M.7.3.2.2. Çokgenlerin köşegenlerini, iç ve dış açılarını belirler; iç açılarının ve dış açılarının ölçüleri toplamını hesaplar. İç açılar toplamını keşfetmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
NİSAN-MAYIS 28.HAFTA(26-02) 5 SAAT M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.7.3.2. Çokgenler M.7.3.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgeni tanır; açı özelliklerini belirler. a) Kenarların oluşturduğu açılarla birlikte eşkenar dörtgen, kare ve dikdörtgende köşegenlerin oluşturduğu açılar da incelenir. b) Kare, dikdörtgenin ve eşkenar dörtgenin özel bir durumu olarak ele alınır. Bunun yanı sıra dikdörtgen ve eşkenar dörtgen, paralelkenarın özel hâlleri olarak ele alınır. Ayrıca dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve paralelkenar da yamuğun özel durumları olarak ele alınır. M.7.3.2.4. Eşkenar dörtgen ve yamuğun alan bağıntılarını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
MAYIS 29.HAFTA(03-09) 5 SAAT M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.7.3.3. Çember ve Daire M.7.3.3.1. Çemberde merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirler. M.7.3.3.2. Çemberin ve çember parçasının uzunluğunu hesaplar. Merkez açı ile çember parçasının uzunluğu ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
MAYIS 30.HAFTA(10-16) 5 SAAT M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.7.3.3. Çember ve Daire M.7.3.3.3. Dairenin ve daire diliminin alanını hesaplar. Merkez açı ile daire diliminin alanı ilişkilendirilirken orandan yararlanmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
MAYIS 31.HAFTA(17-23) 5 SAAT M.7.4. VERİ İŞLEME M.7.4.1. Veri Analizi M.7.4.1.1. Verilere ilişkin çizgi grafiği oluşturur ve yorumlar.
MAYIS 32.HAFTA(24-30) 5 SAAT M.7.4. VERİ İŞLEME M.7.4.1. Veri Analizi M.7.4.1.2. Bir veri grubuna ait ortalama, ortanca ve tepe değeri bulur ve yorumlar.
MAYIS-HAZİRAN 33.HAFTA(31-06) 5 SAAT M.7.4. VERİ İŞLEME M.7.4.1. Veri Analizi M.7.4.1.3. Bir veri grubuna ilişkin daire grafiğini oluşturur ve yorumlar.
HAZİRAN 34.HAFTA(07-13) 5 SAAT M.7.4. VERİ İŞLEME M.7.4.1. Veri Analizi M.7.4.1.4. Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar.
HAZİRAN 35.HAFTA(14-20) 5 SAAT M.7.3. GEOMETRİ VE ÖLÇME M.7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri M.7.3.4.1. Üç boyutlu cisimlerin farklı yönlerden iki boyutlu görünümlerini çizer. M.7.3.4.2. Farklı yönlerden görünümlerine ilişkin çizimleri verilen yapıları oluşturur.

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıştır.

 Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 35 haftadır.