Çarşamba , Haziran 16 2021

6-Yıllık Planlar

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………MATEMATİK DERSİ 6.SINIFLAR
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA SAAT ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM
EYLÜL 1.HAFTA(21-27) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar. M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
EYLÜL-EKİM 2.HAFTA(28-04) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
EKİM 3.HAFTA(05-11) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar. İşlemler yapılırken işlem özellikleri kullanılır.
EKİM 4.HAFTA(12-18) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.2. Çarpanlar ve Katlar M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler. M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
EKİM 5.HAFTA(19-25) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.2. Çarpanlar ve Katlar M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler. Eratosthenes (Eratosten) kalburu yardımıyla 100’e kadar olan asal sayılar bulunur.
EKİM-KASIM 6.HAFTA(26-01) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemlerM.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.2. Çarpanlar ve KatlarM.6.1.2. Çarpanlar ve Katlar M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
KASIM 7.HAFTA(02-08) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.2. Çarpanlar ve Katlar M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) bulmaya yönelik problemlere bu sınıf düzeyinde girilmez.
KASIM 8.HAFTA(09-15) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.3. Kümeler M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.
KASIM 9.HAFTA(23-29) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.3. Kümeler M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.
KASIM-ARALIK 10.HAFTA(30-06) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.4. Tam Sayılar M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
ARALIK 11.HAFTA(07-13) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.4. Tam Sayılar M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. Mutlak değerin sayı doğrusunda ve gerçek hayatta (asansör, termometre vb.) ne anlama geldiği üzerinde durulur.
ARALIK 12.HAFTA(14-20) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.5. Kesirlerle İşlemler M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir. Kesirleri sıralamada kullanılacak stratejiler belirlenirken ilk önce öğrencilerin kendi stratejilerini oluşturmalarına imkân verilir. Kullanılabilecek stratejiler: kesirlerin bütüne olan yakınlıkları, yarımdan büyük veya küçük olmaları, yarıma olan yakınlıkları, birim kesirlerin karşılaştırılması, payda eşitleme (denk kesirlerin dikkate alınması). M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Gerçek hayat durumları ve uygun kesir modelleriyle yapılacak çalışmalara yer verilir.
ARALIK 13.HAFTA(21-27) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.5. Kesirlerle İşlemler M.6.1.5.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır. M.6.1.5.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
ARALIK-OCAK 14.HAFTA(28-03) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.5. Kesirlerle İşlemler M.6.1.5.5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır. M.6.1.5.6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
OCAK 15.HAFTA(04-10) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.5. Kesirlerle İşlemler M.6.1.6. Ondalık Gösterim M.6.1.5.7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder. Çeyrek, üçte bir, yarım gibi kesirlerin kullanılabileceği günlük hayata ilişkin tahminlerle sınırlı kalınır. M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
OCAK 16.HAFTA(11-17) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.6. Ondalık Gösterim M.6.1.6.2.Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
OCAK 17.HAFTA(18-24) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.6. Ondalık Gösterim M.6.1.6.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar. Sayıları yuvarlamanın sağladığı kolaylıklar üzerinde durulur. M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar. a) Çarpma işleminin anlamlandırılmasına yönelik çalışmalara yer verilir. b) Bir doğal sayı 1’den küçük bir ondalık ifadeyle çarpıldığında sonucun o sayıdan küçük olduğunun fark edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
ŞUBAT 18.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.6. Ondalık Gösterim M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar. Bölme işleminin anlamlandırılmasına yönelik çalışmalara yer verilir. M.6.1.6.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar. M.6.1.6.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
ŞUBAT 19.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.6. Ondalık Gösterim M.6.1.7. Oran M.6.1.6.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir. 5:6, 5/6, 5’in 6’ya oranı gibi farklı gösterimler kullanılır. M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
ŞUBAT 20.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.6.1. Sayılar ve İşlemler M.6.1.7. Oran M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.
MART 21.HAFTA(01-07) 5 SAAT M.6.2. Cebir M.6.1.7. Oran M.6.2.1. Cebirsel İfadeler b) Birimli oranlardan sürat birimi olan km/sa. ile m/sn. arasında dönüşümler yapılır. M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
MART 22.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.6.2. Cebir M.6.2.1. Cebirsel İfadeler M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
MART 23.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.6.2. Cebir M.6.4. Veri İşleme M.6.2.1. Cebirsel İfadeler M.6.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar. Bu düzeyde 4a,a/5,2±a/5 biçimindeki cebirsel ifadelerin anlaşılmasına yönelik çalışmalara yer verilir. Örneğin a + a + a + a = 4a, 2b = b + b, gibi işleme dayalı uygulamaların yanı sıra aşağıda örneklendiği gibi uygun modellerle çalışmalar yapılır. M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
MART 24.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.6.4. Veri İşleme M.6.4.1. Veri Toplama ve Değerlendirme M.6.4.2. Veri Analizi M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir. M.6.4.2.1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar. M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar
MART-NİSAN 25.HAFTA(29-04) 5 SAAT M.6.4. Veri İşleme M.6.4.2. Veri Analizi M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır. Aritmetik ortalama ve açıklığı gerçek hayat durumlarında yorumlamaya yönelik çalışmalara yer verilir. M.6.3.1.1. Açıyı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğunu bilir ve sembolle gösterir.
NİSAN 26.HAFTA(05-11) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.1. Açılar M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer. Kareli kâğıt üzerinde çalışılması istenir. Bununla birlikte açıölçer ve benzeri araçlar kullanılabilir. M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer
NİSAN 27.HAFTA(19-25) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.1. Açılar M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer. M.6.3.2.1. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
NİSAN-MAYIS 28.HAFTA(26-02) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.2. Alan Ölçme M.6.3.2.2. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
MAYIS 29.HAFTA(03-09) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.2. Alan Ölçme M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür. M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
MAYIS 30.HAFTA(10-16) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.2. Alan Ölçme M.6.3.3. Çember M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer. Üçgen, dikdörtgen ve paralelkenardan oluşan bileşik şekillerin (örneğin açık zarf) alanlarını içeren problemlere yer verilir. M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
MAYIS 31.HAFTA(17-23) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.3. Çember M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler. Bu sabit değere (pi) denildiği vurgulanır. ? ile ilgili problemler verildiğinde, kullanılması istenen yaklaşık değer her seferinde “?’yi 3 alınız; 22/7 alınız; 3,14 alınız.” gibi ifadelerle belirtilir.
MAYIS 32.HAFTA(24-30) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.3. Çember M.6.3.4. Geometrik Cisimler M.6.3.3.3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. M.6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar.
MAYIS-HAZİRAN 33.HAFTA(31-06) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.4. Geometrik Cisimler M.6.3.4.2. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
HAZİRAN 34.HAFTA(07-13) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.4. Geometrik Cisimler M.6.3.4.3. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm³, dm³, m³ birimleri arasında dönüşüm yapar. Hacim ölçme birimleri m³, dm³, cm³ ve mm³ ile sınırlandırılır.
HAZİRAN 35.HAFTA(14-20) 5 SAAT M.6.3. Geometri ve Ölçme M.6.3.4. Geometrik Cisimler M.6.3.5. Sıvı Ölçme M.6.3.5. Sıvı Ölçme M.6.3.4.4. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden, örneğin üç boyutlu dinamik geometri yazılımlarından yararlanılabilir. M.6.3.4.5. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder. M.6.3.5.1. Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür. M.6.3.5.2. Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir. Sıvı ölçme birimleri, hacim ölçme birimleriyle ilişkilendirilerek sıvı ölçülerinin temelde özel birer hacim ölçüsü olduğu vurgulanır.

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu

Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak

yapılmıştır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 35 haftadır.

                                                                                                                                                                                                                                           

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.