Çarşamba , Haziran 16 2021

5-Yıllık Planlar

2020/2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………. OKULU MATEMATİK DERSİ 5.SINIFLAR
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY HAFTA SAAT ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM
EYLÜL 1.HAFTA(21-27) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.1. En çok dokuz basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Bu sayıları gerçek hayatla ilişkilendirme durumlarında karşılaştırma ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir.
EYLÜL-EKİM 2.HAFTA(28-04) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.1. Doğal Sayılar M.5.1.1.2. En çok dokuz basamaklı doğal sayıların bölüklerini, basamaklarını ve rakamların basamak değerlerini belirtir. Bu sayıları gerçek hayatla ilişkilendirme durumlarında karşılaştırma ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. M.5.1.1.3. Kuralı verilen sayı ve şekil örüntülerinin istenen adımlarını oluşturur. a) Sadece adımlar arasındaki farkı sabit olan örüntülerle sınırlı kalınır. b) Şekil örüntülerine tarihî ve kültürel eserlerimizden örnekler (mimari yapılar, halı süslemeleri, kilim vb.) verilir.
EKİM 3.HAFTA(05-11) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler M.5.1.2.1. En çok beş basamaklı doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yapar. M.5.1.2.2. İki basamaklı doğal sayılarla zihinden toplama ve çıkarma işlemlerinde strateji belirler ve kullanır. Olası stratejiler: Onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme (45+22=45+20+2); üzerine sayma (38+23=38+10+10+3); sayıları 10’u referans alarak parçalama (16+8=16+4+4=20+4); kolay toplanan sayılardan başlama (13+28+27=13+27+28=40+28); onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarma (45-22=45-20-2); onar onar eksiltme (38-23=38-10-10-3).
EKİM 4.HAFTA(12-18) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler M.5.1.2.3. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder. M.5.1.2.4. En çok üç basamaklı iki doğal sayının çarpma işlemini yapar.
EKİM 5.HAFTA(19-25) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler M.5.1.2.5. En çok dört basamaklı bir doğal sayıyı, en çok iki basamaklı bir doğal sayıya böler M.5.1.2.6. Doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemlerinin sonuçlarını tahmin eder.
EKİM-KASIM 6.HAFTA(26-01) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemlerM.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemlerM.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler M.5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.M.5.1.2.7. Doğal sayılarla zihinden çarpma ve bölme işlemlerinde uygun stratejiyi belirler ve kullanır. M.5.1.2.8. Bölme işlemine ilişkin problem durumlarında kalanı yorumlar.
KASIM 7.HAFTA(02-08) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler M.5.1.2.9. Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi anlayarak işlemlerde verilmeyen ögeleri (çarpan, bölüm veya bölünen) bulur.
KASIM 8.HAFTA(09-15) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.2. Doğal Sayılarla İşlemler M.5.1.2.11. En çok iki işlem türü içeren parantezli ifadelerin sonucunu bulur. M.5.1.2.12. Dört işlem içeren problemleri çözer.
KASIM 9.HAFTA(23-29) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.3. Kesirler M.5.1.3.1. Birim kesirleri sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.5 Birim kesirlerin hangi büyüklükleri temsil ettiği uygun modellerle de incelenir.
KASIM-ARALIK 10.HAFTA(30-06) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.3. Kesirler M.5.1.3.2. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür. M.5.1.3.3. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.
ARALIK 11.HAFTA(07-13) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.3. Kesirler M.5.1.3.4. Sadeleştirme ve genişletmenin kesrin değerini değiştirmeyeceğini anlar ve bir kesre denk olan kesirler oluşturur. M.5.1.3.5. Payları veya paydaları eşit kesirleri sıralar.
ARALIK 12.HAFTA(14-20) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.3. Kesirler M.5.1.3.6. Bir çokluğun istenen basit kesir kadarını ve basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamını birim kesirlerden yararlanarak hesaplar.
ARALIK 13.HAFTA(21-27) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.4. Kesirlerle İşlemler M.5.1.4.1. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan iki kesrin toplama ve çıkarma işlemini yapar ve anlamlandırır.
ARALIK-OCAK 14.HAFTA(28-03) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.4. Kesirlerle İşlemler M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
OCAK 15.HAFTA(04-10) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.4. Kesirlerle İşlemler M.5.1.4.2. Paydaları eşit veya birinin paydası diğerinin paydasının katı olan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer ve kurar.
OCAK 16.HAFTA(11-17) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.5. Ondalık Gösterim M.5.1.5.1. Bir bütün 10, 100 veya 1000 eş parçaya bölündüğünde, ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık gösterimle ifade edilebileceğini belirler. M.5.1.5.2. Paydası 10, 100 veya 1000 olan bir kesri ondalık gösterim şeklinde ifade eder.
OCAK 17.HAFTA(18-24) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.5. Ondalık Gösterim M.5.1.5.3. Ondalık gösterimde tam kısım ve ondalık kısımdaki rakamların bulunduğu basamağın değeriyle ilişkisini anlar. Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan ondalık gösterimlerle sınırlı kalınır. M.5.1.5.4. Paydası 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimini yazar ve okur.
ŞUBAT 18.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.5. Ondalık Gösterim M.5.1.5.5. Ondalık gösterimleri verilen sayıları sayı doğrusunda gösterir ve sıralar.
ŞUBAT 19.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.5. Ondalık Gösterim M.5.1.5.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar
ŞUBAT 20.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.6. Yüzdeler M.5.1.6.1. Paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü (%) ile gösterir. Yüzde sembolünü (%) anlamlandırmaya yönelik çalışmalara yer verilir. %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır.
MART 21.HAFTA(01-07) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.6. Yüzdeler M.5.1.6.2. Bir yüzdelik ifadeyi aynı büyüklüğü temsil eden kesir ve ondalık gösterimle ilişkilendirir, bu gösterimleri birbirine dönüştürür. Sözü edilen ilişkileri anlamayı kolaylaştırıcı modellerle yapılacak çalışmalara yer verilir. M.5.1.6.3. Kesir, ondalık ve yüzdelik gösterimlerle belirtilen çoklukları karşılaştırır.
MART 22.HAFTA(08-14) 5 SAAT M.5.1. Sayılar ve İşlemler M.5.1.6. Yüzdeler M.5.1.6.4. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarı bulur. %100’den küçük olan yüzdelik ifadeler ile sınırlı kalınır. Belirli bir yüzdesi verilen çokluğu bulmaya yönelik işlemlere girilmez.
MART 23.HAFTA(15-21) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler M.5.2.1.1. Doğru, doğru parçası, ışını açıklar ve sembolle gösterir. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumları (kesişen, paralel, çakışık) ele alınarak sembolle gösterilir
MART 24.HAFTA(22-28) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler M.5.2.1.2. Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu yön ve birim kullanarak ifade eder.. M.5.2.1.3. Bir doğru parçasına eşit uzunlukta doğru parçaları çizer. Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde yatay, dikey veya eğik konumlu doğru parçaları üzerinde çalışılması sağlanmalıdır.
MART-NİSAN 25.HAFTA(29-04) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.1. Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler M.5.2.1.4. 90°’lik bir açıyı referans alarak dar, dik ve geniş açıları oluşturur; oluşturulmuş bir açının dar, dik ya da geniş açılı olduğunu belirler. a) Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır. b) Açıları belirlerken veya oluştururken referans olarak bir kâğıdın köşesinin, gönyenin veya bir açıölçerin kullanılması istenebilir) Açılar isimlendirilerek ifade edilir. M.5.2.1.5. Bir doğruya üzerindeki veya dışındaki bir noktadan dikme çizer.1 M.5.2.1.6. Bir doğru parçasına paralel doğru parçaları inşa eder, çizilmiş doğru parçalarının paralel olup olmadığını yorumlar. a) Kareli, noktalı kâğıt vb. üzerinde çalışmalar yapılır) Gerçek hayat durumlarıyla ilişkilendirmeye yönelik çalışmalara da yer verilir.
NİSAN 26.HAFTA(05-11) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler M.5.2.2.1. Çokgenleri isimlendirir, oluşturur ve temel elemanlarını tanır. M.5.2.2.2. Açılarına ve kenarlarına göre üçgenler oluşturur, oluşturulmuş farklı üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırır.
NİSAN 27.HAFTA(19-25) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler M.5.2.2.3. Dikdörtgen, paralelkenar, eşkenar dörtgen ve yamuğun temel elemanlarını belirler ve çizer.
NİSAN-MAYIS 28.HAFTA(26-02) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.2. Üçgen ve Dörtgenler M.5.2.2.4. Üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamını belirler ve verilmeyen açıyı bulur. İç açıların ölçüleri toplamı bulunurken kâğıt katlama veya uygun modellerle yapılacak etkinliklere yer verilir.
MAYIS 29.HAFTA(03-09) 5 SAAT M.5.3. Veri İşleme M.5.3.1. Veri Toplama ve Değerlendirme M.5.3.1.1. Veri toplamayı gerektiren araştırma soruları oluşturur.M.5.3.1.2. Araştırma sorularına ilişkin verileri toplar, sıklık tablosu ve sütun grafiğiyle gösterir.
MAYIS 30.HAFTA(10-16) 5 SAAT M.5.3. Veri İşleme M.5.3.1. Veri Toplama ve Değerlendirme M.5.3.1.3. Sıklık tablosu veya sütun grafiği ile gösterilmiş verileri yorumlamaya yönelik problemleri çözer. Yanlış yorumlamalara yol açan sütun grafikleri de incelenir.
MAYIS 31.HAFTA(17-23) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.3. Uzunluk ve Zaman Ölçme M.5.2.3.1. Uzunluk ölçme birimlerini tanır; metre-kilometre, metre-desimetre-santimetre-milimetre birimlerini birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. Ondalık kısmı en çok üç basamaklı olan sayılarla sınırlı kalınır. M.5.2.3.2. Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur. Çevre uzunluğunu tahmin etmeye yönelik çalışmalara yer verilir.
MAYIS 32.HAFTA(24-30) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.3. Uzunluk ve Zaman Ölçme M.5.2.3.3. Zaman ölçme birimlerini tanır, birbirine dönüştürür ve ilgili problemleri çözer. a) Saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay ve yıl ele alınır) Zaman yönetimi ile ilgili problemler ele alınır.
MAYIS-HAZİRAN 33.HAFTA(31-06) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.4. Alan Ölçme M.5.2.4.1. Dikdörtgenin alanını hesaplar, santimetrekare ve metrekareyi kullanır. M.5.2.4.2. Belirlenen bir alanı santimetrekare ve metrekare birimleriyle tahmin eder. Tahminlerin ölçme yaparak kontrol edilmesine yönelik çalışmalara yer verilir.
HAZİRAN 34.HAFTA(07-13) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.4. Alan Ölçme M.5.2.4.3. Verilen bir alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturur. . M.5.2.4.4. Dikdörtgenin alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.
HAZİRAN 35.HAFTA(14-20) 5 SAAT M.5.2. Geometri ve Ölçme M.5.2.5. Geometrik Cisimler M.5.2.5.1. Dikdörtgenler prizmasını tanır ve temel elemanlarını belirler. Kare prizma ve küp, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır. M.5.2.5.2. Dikdörtgenler prizmasının yüzey açınımlarını çizer ve verilen farklı açınımların dikdörtgenler prizmasına ait olup olmadığına karar verir. M.5.2.5.3. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını hesaplamayı gerektiren problemleri çözer. Küp ve kare prizma, dikdörtgenler prizmasının özel durumları olarak ele alınır.

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının

yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıştır.

Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 35 haftadır.